Esteu a: Radiofreqüència

Radiofreqüència

Definició

Implica el pas d'un corrent d'alta freqüència a través d'una cànula que està totalment aïllada excepte en la punta (2-4 mm) que és la part activa i la que exercirà l'acció terapèutica. Al passar el corrent per la cànula, la temperatura en aquesta augmenta a la punta i en la resta està totalment aïllada. El grau de temperatura aconseguida es controla voluntariament.

Mecanisme d'acció

L'augment de temperatura en un target, generalment un nervi sensitiu responsable del quadre de dolor, té com a conseqüència la interrupció en la transmissió del dolor (en el cas de la radiofreqüència tèrmica a 80º) o com una modificació en la transmissió (en la radiofreqüència polsada a 40º). El procediment es practica amb anestèsia local i amb una sedació.

Efetes secundaris

La tècnica en mans expertes i seguint consells de seguretat té pocs efectes secundaris. El procediment ha de practicar-se en un quiròfan per mantenir l'asèpsia, i amb la seguretat d'una visió exacta de la zona que s'introdueix la cànula (és a dir, sota control radiològic). No es tracta de cap medicació i al ser una tècnica física, existeixen els efectes derivats de les molèsties de la infiltració que són mínimes per l'anestèsia local i la sedació. Altres, en el cas de no controlar la inserció de la cànula, podrien desembocar a una punció no desitjada a una altra estructura i/o entre elles un vas i provocar un hematoma.

Altres mesures de seguretat en el que es refereix a la tècnica seria la comprovació de l'estimulació sensitiva i motora un cop tenim la cànula en la localització adequada i controlada radiològicament. Amb les degudes preguntes al pacient i abans de procedir a praticar la radiofreqüència es practica una estimulació amb paràmetres en el que el pacient percep un formigueig (parestesies) a la zona que habitualmente té el dolor. Això representa que tenim la cànula en posició adequada. Per a corroborar que no es tracta d'un nervi motor, es pregunta i es visualitza, al donar una estimulació més potent que cap estructura (braç, cama) es mogui al aplicar aquesta descàrrega. Si és així, s'ha de reposicionar la cànula.

Tipus de RF

La radiofreqüència convencional (RF) també anomenada tèrmina, és una tècnica neuroablativa que provoca lesió per calor. Utilitza corrent de baixa energia amb altes freqüències (500.000 Hz). A 80º provoca interrupció de la transmissió en les vies del dolor).

La radiofreqüència polsada és una tècnica neuromoduladora, (RFP) no neuroablativa, que ha ampliat les indicacions ja que no produeix destrucció nerviosa, ni neuritis residual. La RFP interromp el corrent periódicament (polsos) per controlar la temperatura i eliminar la calor en el teixit. La temperatura màxima aconseguida és de 40-42 ºC en un temps de 120 segons. Com a ventatges de la RFP cal destacar que no és destructiva, pel que pot estar indicada en casos de dolor neuropàtic o en estructures on la RF convencional no pot usar-se.

Indicacions de RF

A nivell de la columna vertebral: cervical, dorsal, lumbar. Dolor facetari, dolor discogènic (radiofreqüència intradiscal), en radiculopaties ( radiofreqüència DRG: dorsal root ganglion), sobre nervis perifèrics i cranials. RF de l'articulació sacroilíaca. En els síndromes de dolor regional complex amb dolor mantingut pel simpàtic: RF del gangli estrellat, RF de la cadena simpàtica lumbar. RF del gangli de Gasser en la neuralgia essencial del trigemin. RF del gangli esfenopalatí en certs casos de migranya. RF dels nervis perifèrics: intercostals, supraescapular, de les branques sensitives articulars dels nervis obturador i femoral. RF de punts trigger.

 

La radiofreqüència facetària és la més indicada. S'aplica sobre els nervis que inerven aquestes articulacions: MB (medial brach) de l'arrel dorsal. Observada en el esquema de la figura 1. En la figura 2 s'observa les cànules en Rx durant el procedient.

Columna lumbar: L2: Lumbar2, L3. L4, L5. TP: apofisis transversa.

Figura 1. Columna lumbar: L2: Lumbar2, L3. L4, L5. TP: apofisis transversa. En groc arrels nervioses. Punts vermells: lloc on dirigir la cànula (target). MB: medial branch, nervi a bloquejar a través de la cànula.

L3 i L4

Figura 2. A l'esquerra en una visió obliqua a 30 s'observen les cànules sobre MB que inerven les facetes de L3 i L4. A la dreta una visió Ap observen les mateixes cànules.

La radiofreqüència pel tractament del dolor facetari cervical té el mateix principi que la distribució anatòmica però la tècnica és diferent. La figura 3 demostra el nervi sobre el que s'aplica la radiofreqüència en una vèrtebra cervical. La figura 4 la demostració Rx on es visualitza on aplicar la cànula.

DPR, MB, AP

Figura 3. DPR: arrel dorsal. MB: medial branch, en blau zona on aplicar la cànula. AP: apofisis transversa de la vèrtebra cervical.

C3-C6, TON

Figura 4.: C3-C6: cos vertebral de 3 i 6 vèrtebra cervical. Punts blancs: lloc on aplicar la cànula. TON: tercer nervi occipital. Punts negres: lloc on practicar la RF de TON.

El dolor en el raquis també pot tenir el seu origen en el disc vertebral o tenir una irradiació radiular per compressió o inflamació de l'arrel nerviosa en la seva sortida pel foramen. La figura 5 mostra aquests 3 components anomenats.

Figura 5.

La radiofreqüència sobre les diferentes arrels espinals en els nivells cervicals i lumbars són una segona fase si la infiltració practicada previament ha tingut éxit.

La figura 6 demostra una difusió del contrast sobre l'arrel lumbar de L3. La introducció de la cànula (needle) a través del foramen, i l'injecció del contrast (és una bona mida de seguretat) que dibuixa un recorregut de l'arrel asseguren que o l'antiinflamatori o la radiofreqüència s'apliquen sobre la mateixa.

Difusió del contrast a l'arrel L3

Figura 6. Difusió del contrast a l'arrel L3.

La RF de l'articulació sacroiliaca s'aconsegueix amb la RF de L5 dorsal ramus, i les branques laterals de S1, S2, S3.

L5, S1

Figura 7. L'agulla superior en la localització de L5 dorsal ramus i la inferior en la part lateral de 1 er orifici sacre per neromodular l'arrel S1.

Visió lateral de L5 dorsal ramus i S1

Figura 8. Visió lateral de L5 dorsal ramus i S1.

Pel tractament del dolor discogènic (secundari a hernia discal) la injecció de contrast intradiscal, corrobora el diagnòstic sobre el grau de discopatia, tal i com demostra el contrast difós en el discos L3-L4 L4-L5 i L5-S1.

3 cànules en 3 espais intradiscals

Figura 9. Introducció de 3 cànules en 3 espais intradiscals i visualització del disc intervertebral després de la injecció del contrast.

La radiofreqüència intradiscal s'aconsegueix després d'inroduïr la cànula intradiscal i a través de la mateixa conduir la guia amb punta activa que transmitirà el corrent RF. Figura 8. El mecanisme d'acció a l'aplicar aquest augment de temperatura intradiscal en un anell amb fisures, produeix reforç en les fibres de col·lagen, així com una denervació del anulus.

RF intradiscal a traves de cànula

Figura 10. RF intradiscal a traves de cànula.

Entre els tractaments intradiscals la utilització de la RF bipolar (biacolpastia), es una altra alternativa que consisteix en la introducció de dos introductors independents, el que aconsegueix una major concentració d'energia entre els dos electrodes, tal i com demostra la figura 11.

Procediment intradiscal a través dels electrodes

Figura 11. Procediment intradiscal a través dels electrodes. A l'esquerra la col·locació de les dues cànules mitjançant imatge de radiològica.

Figura 12. Aparell de radiofreqüència.

Vegeu bibliografia sobre diferents tècniques de radiofreqüència

  • Prashanth S. Manjunath, T. S. Jayalakshmi, G. P. Dureja, A. Toby Prevost, Management of Lower Limb Complex Regional Pain Syndrome Type 1: An Evaluation of Percutaneous Radiofrequency Thermal Lumbar Sympathectomy Versus Phenol Lumbar Sympathetic Neurolysis—A Pilot Study. Anesthesia&Analgesia: Vol. 106, No. 2, February 2008
  • Nicholas H. L. Chua & Kris C. Vissers & Menno E. Sluijter. Pulsed radiofrequency treatment in interventional pain management: mechanisms and potential indications—a review. Acta Neurochir: DOI 10.1007/s00701-010-0881-5.
  • Raj Mitra, Afshin Zeighami, Sean Mackey. Pulsed radiofrequency for the treatment of chronic ilioinguinal neuropathy. Hernia. 2007 August ; 11(4): 369–371.
  • Leclaire R at al. Radiofrequency facet joint denervation in the treatment of low back pain. A placebo-controlled clinical trial to asses efficacy. Spine 2001: 1411-16.
  • Dreyffus P et al. Efficacy and validity of radiofrequency neurotomy for chronic lumbar zygapophysial joint pain. Spine 2000; 25:1270-77
  • Sall Ja et al. Intradiscal electrothermal treatment for chornic discogenic low back pain. Prospective outcome study with a mínimum 2-year follow-up. Spine 2002; 27: 966-974.
  • Bogduk N et al. Two-year follow-up of controlled trial of intradiscal electrothermal anuloplasty for chronic low back pain resulting from internal disc disruption The Spine Journal 2002; 2: 343-350.