Avís Legal

clinicadolorpilar.com

És titularitat de Clínica del Dolor Pilar, doctora Montserrat Ortiz Soler. Col·legiada amb el número 20099 del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.

Domicili social al Carrer Balmes, 271. Planta 1, despatx 4. 08006 Barcelona.

La informació exposada en aquesta web està dirigida a complementar, mai pot substituir, la relació metge-malalt.

D'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades així com en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l'usuari accepta que les dades personals aportades a Clínica del Dolor Pilar amb fins comercials, de selecció de personal o qualsevol altre que es derivi, siguin incorporades a fitxers titularitat d'aquesta empresa, amb la finalitat d'oferir els serveis sol·licitats en cada cas, i que s'expliciten en el moment d'aportar, i per mantenir-los informats per correu electrònic o altres mitjans, de novetats, productes i serveis relacionats amb Clínica del Dolor Pilar. En el cas de comunicacions comercials a través de correu electrònic, l'usuari presta el seu consentiment exprés per a l'enviament de publicitat a través d'aquest mitjà.

Clínica del Dolor Pilar es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-los amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i altra legislació aplicable.

Qualsevol usuari pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrades, mitjançant petició escrita dirigida a Clínica del Dolor Pilar, Carrer Balmes, 271. Planta 1, despatx 4. 08006 Barcelona.