Avís Legal

clinicadolorpilar.com

És titularitat de Clínica del Dolor Pilar, doctor Fernando Domingo Sánchez, Col·legiat amb el número 18935 del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, y CIF 46109367W.

Domicili social al Carrer Balmes, 271. Planta 1, despatx 4. 08006 Barcelona.

La informació exposada en aquesta web està dirigida a complementar, mai pot substituir, la relació metge-malalt.

D'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades així com en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l'usuari accepta que les dades personals aportades a Clínica del Dolor Pilar amb fins comercials, de selecció de personal o qualsevol altre que es derivi, siguin incorporades a fitxers titularitat d'aquesta empresa, amb la finalitat d'oferir els serveis sol·licitats en cada cas, i que s'expliciten en el moment d'aportar, i per mantenir-los informats per correu electrònic o altres mitjans, de novetats, productes i serveis relacionats amb Clínica del Dolor Pilar. En el cas de comunicacions comercials a través de correu electrònic, l'usuari presta el seu consentiment exprés per a l'enviament de publicitat a través d'aquest mitjà.

Clínica del Dolor Pilar es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-los amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i altra legislació aplicable.

Qualsevol usuari pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrades, mitjançant petició escrita dirigida a Clínica del Dolor Pilar, Carrer Balmes, 271. Planta 1, despatx 4. 08006 Barcelona, o mitjançant el correo electrònic arco@clinicadolorpilar.com